Indkaldelse til ordinær generalforsamling Onsevig Havn

Støtteforeningen til bevarelse, vedligeholdelse og drift af Onsevig Havn indkalder herved til

fællesspisning af skipperlabskovs  (incl. øl/vand)

tirsdag den  21. februar 2017  kl. 18.30

med efterfølgende ordinær generalforsamling kl. 19,00 i Onsevig Sejlklubs hus.

Dagsorden i henhold til vedtægterne. Forslag, der ønskes   behandlet på generalforsamlingen under punkt 6: ”Indkomne forslag”, skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen, hvorefter endelig dagsorden opslås på havnen og på havnens hjemmeside..

Støtteforeningens medlemmer pr. 01.01.2017 kan deltage i generalforsamlingen. De har stemmeret, og bestyrelsen samt revisorer skal vælges blandt disse.

På valg til bestyrelsen er:     Karsten Paaske Nielsen

Kim Nielsen

Torben Hampen (Ønsker ikke genvalg)

Bestyrelsen for Den selvejende institution Onsevig Havn  er i henhold til vedtægterne også bestyrelse  for Støtteforeningen.

Støtteforeningen er vært ved fællesspisningen incl. 1 øl eller vand pr. medlem. Af hensyn til bestilling af maden er tilmelding nødvendig, såfremt man er interesseret i at deltage i spisningen.  Tilmelding   senest  torsdag  d. 16.  februar 2017 til formanden  Karsten Påske Nielsen  på telefon   21 64 70 65..

Bestyrelsen

OBS.

Bådstativer, bådvogne  og både  der henstår på Onsevig Havns areal skal

være mærkede med navn eller tlf. nr., så bestyrelsen  kan komme i kontakt  med  ejerene . Ikke mærkede effekter betragtes som havnens ejendom. Både må max.stå på pladsen 5 år. Både der skal stå på pladsen mellem 1. maj og 30. september skal placeres efter havnens anvisninger, såfremt ejer ikke selv flytter båden, hvis nødvendigt,flytter havnen båden så ejer skal betale omkostning forbundet hermed.

 

Indbydelse Til Afriggerfest

Onsevig Sejlklub indbyder til afslutningsfest i Vindeby Forsamlingshus, Lørdag d. 29 – 10 – 2016 – kl. 18. Menuen vil bestå af to slags kød: kartofler og salater.

Pris for dette 80.00 kr. pr. person, børn 25.00 kr.

Gratis for ”DM i Fladfisk” frivillige

Entre 30.00 kr. – børn gratis. Øl – vand – og vin kan købes

Medbring selv service og kaffe, Der vil blive serveret kage til den medbragte kaffe,

Musikken bliver leveret af Brian Kraghoff.

Snyd ikke dig selv for denne aften, mød op og lad os få nogle festlige timer sammen. Tilmelding senest d. 24.10.2016

SMS til Flemming tlf. 21200399 eller mail: flemming@lite.dk

Vel mødt festudvalget i Onsevig Sejlklub.

Har du lyst til at lave en lagkage til vores kaffebord, må du gerne melde tilbage.

Oppyntning lørdag formiddag kl. 10.00

 

Klub konkurrencen nu med teams og diplom

Guld

diplom-guld-klubkonkurrencen

Team Stormen / Team JUA / Team Hansen

Sølv

diplom-soelv-klubkonkurrencen

Næstvedbådene 539 point

Team Sep&Vesth / Team Gnavpot / Team Dino

Bronze

diplom-bronze-klubkonkurrencen

Fyns Trollingeklub

Team Trolling-logen / Team Fynboen / Team MP

Der er et diplom til Guld – sølv – bronzepladserne i klub konkurrencen (samt teamene), de er beregnet til ophængning i klubhusene. De kan downloades fra havnens hjemmeside.

I team konkurrencen medregnes den enkeltes klubs tre bedst placerede både, der er kun medregnet de både, hvor stævneledelsen kender hvilken klub bådene repræsenterer.

DM i Fladfisk 2016 er afgjort

Et dejligt DM i FLadfisk er overstået, det har været pragtfuldt fiskevejr, hyggelige timer på havnen og ikke mindst er der fanget ca. 6.000 fisk totalt. vinderne er fundet. Du finder resultaterne for alle konkurrencerne her http://www.onsevighavn.dk/resultater-dm-i-fladfisk-2016/ I løbet af de kommende dage vil der komme flere billeder fra stævnet.

Dansk mester individual guld-sølv-bronzeteamdmvindere