Generalforsamling i havnen

Støtteforeningen til bevarelse, vedligeholdelse og drift af Onsevig Havn indkalder herved til fællesspisning af skipperlabskovs  (incl. øl/vand) tirsdag  den  23. februar 2015  kl. 18.30 med efterfølgende ordinær generalforsamling kl. 19,00 i Onsevig Sejlklubs hus. Dagsorden i henhold til vedtægterne. Forslag, der ønskes   behandlet på generalforsamlingen under punkt 6: ”Indkomne forslag”, skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen, hvorefter endelig dagsorden opslås på havnen og på havnens hjemmeside.
Støtteforeningens medlemmer pr. 01.01.2016 kan deltage i generalforsamlingen. De har stemmeret, og bestyrelsen samt revisorer skal vælges blandt disse.

På valg til bestyrelsen er:      Peter Dan Petersen

Flemming Jensen

Bestyrelsen for Den selvejende institution Onsevig Havn  er i henhold til vedtægterne også bestyrelse  for Støtteforeningen.

Støtteforeningen er vært ved fællesspisningen incl. 1 øl eller vand pr. medlem. Af hensyn til bestilling af maden er tilmelding nødvendig, såfremt man er interesseret i at deltage i spisningen. Tilmelding   senest  torsdag  d. 18.  februar 2016 til formanden  Karsten Påske Nielsen  på telefon   21 64 70 65..

Bestyrelsen