Præsentation af forslag til nye bygninger på havnen

Som alle nok er bekendt er havnekiosken ødelagt af brandskade og vi har besluttet arbejde for at alt rives ned og vi bygger nyt, hvis det økonomiske grundlag kan tilvejebringes. På lørdag kl 14.15 vil vi offentliggøre arkitektens forslag til hvordan en sådan bygning indenholdende Køkken, lagerrum, cafeteria område, klublokale, havnekontor, teknikrum samt toilet/bad kan se ud – kom og se det, det er spændende og vil kunne blive et varetegn for hele Vestlolland

Onsevig Sejlklub har 40 års jubilæum

Vi har valgt at fejre Onsevig Sejlklubs 40 års jubilæum 25. juni, kom og vær med

Program

Fejring af Onsevig Sejlklubs 40 års jubilæum 25. juni

09.30              Skippermøde kajakmotion + dåb af ny kajak

10.00              Start Kajakmotion – åbent for alle

14.00              Præmieuddeling Kajakmotion

14.00              Klubben byder på gratis kaffe og Lagkage

15.00              Pålidelighedssejlads – åbent for alle

16.00              Prøv en kajak, alle er velkomne til at prøve en af klubbens kajakker

18.00              Grill på havnen – alle er velkomne, tag din egen mad med.

19.00              Præmie overrækkelse Pålidelighedssejlads

kom og vær med – Vedligeholdelse af kajakker

Det bliver langsomt varmere i vejret og snart skal vi alvor ud på vandet. Der kommer til at ske en masse i den forestående sæson, hvilket I bl. a. kan læse på hjemmesiden og der vil også tilgå Jer mere information om dette inden for kort tid. Det er dog vigtigt at vore kajakker er i orden, dvs. få repareret ting, der er gået i stykker og vedligeholde ved ganske almindelige pleje af kajakkerne.

Skærtorsdag d. 24. marts 2016 kl. 10 vil der ved klubhuset blivet givet råd og vejledning i pleje af kajak samt reparation af liner og evt. brudskader.

I er velkomne til at tage Jeres egen kajak med og få en gennemgang af behovet for almindelig pleje. Det kan være, at I sidste sommer observerede forhold, der kunne optimere kajakglæden ved nogle småjusteringer på kajakken. Vi har indkøbt det mest almindelige til en omgang pleje herunder til mindre reparationer.

Vi gæder os til at se Jer.

Kjel, Ella og Tove

Generalforsamling i havnen

Støtteforeningen til bevarelse, vedligeholdelse og drift af Onsevig Havn indkalder herved til fællesspisning af skipperlabskovs  (incl. øl/vand) tirsdag  den  23. februar 2015  kl. 18.30 med efterfølgende ordinær generalforsamling kl. 19,00 i Onsevig Sejlklubs hus. Dagsorden i henhold til vedtægterne. Forslag, der ønskes   behandlet på generalforsamlingen under punkt 6: ”Indkomne forslag”, skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen, hvorefter endelig dagsorden opslås på havnen og på havnens hjemmeside.
Støtteforeningens medlemmer pr. 01.01.2016 kan deltage i generalforsamlingen. De har stemmeret, og bestyrelsen samt revisorer skal vælges blandt disse.

På valg til bestyrelsen er:      Peter Dan Petersen

Flemming Jensen

Bestyrelsen for Den selvejende institution Onsevig Havn  er i henhold til vedtægterne også bestyrelse  for Støtteforeningen.

Støtteforeningen er vært ved fællesspisningen incl. 1 øl eller vand pr. medlem. Af hensyn til bestilling af maden er tilmelding nødvendig, såfremt man er interesseret i at deltage i spisningen. Tilmelding   senest  torsdag  d. 18.  februar 2016 til formanden  Karsten Påske Nielsen  på telefon   21 64 70 65..

Bestyrelsen