Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Ordensreglement for Onsevig Havn

1. Bådene skal være forsvarligt fortøjede, være under regelmæssigt opsyn og holdes flydende. Løse fortøjninger må ikke flyde i vandet. Bådpladserne er personlige og kan ikke fremlejes. Når en betalt bådplads ikke benyttes gennem kortere eller længere tid, råder havnefogeden over pladsens anvendelse.

Tilbagebetaling af pladsleje kan ikke finde sted. Ved salg af fartøjet medfølger pladsen ikke. Ved udskiftning til anden størrelse fartøj træffer bestyrelsen beslutning om, hvorvidt der under hensyntagen til havnens øvrige pladslejere kan anvises en passende plads.

2. For sejlads gennem havneløbet gælder ”Standardreglementet for danske havne”, hvorefter indgående skib viger for udgående. Anløb med fartøjer til kaj og broer, optagning og udsætning af både sker efter havnefogedens anvisning.

3. Parkering på havneterrænet er tilladt i begrænset omfang. Afmærkning og havnefogedens anvisninger skal respekteres.

4. Havnens arealer skal holdes ryddelige. Fiskeredskaber, pæle, bøjer og lignende må kun midlertidigt henlægges på broer, moler og kaj, og da kun ved egen plads. Udlejning af havnens ladeplads og af pladser til garnhuse kan kun ske af bestyrelsen og kun til personer med bådplads i havnen.

5. Henkastning af enhver form for affald på havneplads og i havnebassin er forbudt. Containere i affaldsgården skal benyttes. Hunde skal føres i snor og evt. affald skal fjernes af hundens fører. Fiskeaffald skal fjernes fra havnens område og må ikke kastes i vandet i eller omkring havnen eller inden for en afstand af 200 m fra havnen.

6. Havnens toiletter kan benyttes af publikum.

7. Badning i indsejlingen og i havnen er forbudt. Badning fra moler i vandet udenfor havnen sker på eget ansvar.

8. Bil- og knallertkørsel på moler og broer er forbudt.

9. Havnen påtager sig intet ansvar for mennesker eller menneskers færden på havnen, for bådes henstilling på vinterplads eller nogen form for køretøjer inden for havnens område.

10. Enhver brug af ulovlige bundmalinger er forbudt og medfører bortvisning af skib fra havnen.

Bestyrelsen

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.