Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

27 december

Bruger møde Onsevig Havn Bemærk datoen er 16 januar, ved en fejl er der skrevet forkert dato i Flyvefisken Bestyrelsen for Onsevig Havn indkalder hermed til bruger møde for Onsevig Havn, følgende punkter er på dagsordnen: 

–         Status på hvor vi er i havneprojektet, samt hvad der vil ske i første halvår af 2010.

–          Projekt ren havn, Information om nye regler for bundmaling og nye regler for brug af Bedding, herunder vores projekt sammen med Dansk Sejlunion, hvor vi har fået tilskud fra Sejlermiljøpuljen.

–          Onsevig Havns vej til Blåt flag

–          Hvordan skal de nye badebroer udformes

–          Status på Onsevig Museum.

Alle er velkomne bådejere, daglige brugere, badebro lavet, vinterbadere, lystfiskere, nysgerrige mv. kom og bliv informeret og hør om der er noget DU kan bidrage med. Sted Vindeby Forsamlingshus 16 januar 2010 kl. 10.00

18 December

Onsevig havn har indsendt ansøgning om at få Blåt Flag afgørelse vil komme i maj. Havnen har taget dette skridt for at støtte op omkring Onsevig Klimapark og vise omverdnen at vi mener det.

15 December

Onsevig Havn har fået endelig tilsagn om tilskud fra Fødevareministeriets pulje “Bæredygtig udvikling af fiskeriområderne” til projektet ” Projekt Charterskibe – Onsevig Havn”. Projektet blev godkendt og indstillet af Sjælland bestyrelse.  Der er givet tilsagn om 390.000 kr. Det skal oplyses at FAG Sjælland, Fødevareministeriet og EU har deltaget i finanseringen af projektet. Tilskudet har gjort det muligt at få større skibe ind i Onsevig Havn idet der er anlagt ny vestmole.

6 December

Gadusn.dk præsenterer i samarbejde med Onsevig Havn Syddansk Mesterskab i Fladfiskeri Konkurrencen vil blive afholdt d. 2/10 2010. Foreløbigt regelsæt…endeligt regelsæt samt tilmeldingsblanket bliver udarbejdet i Marts/April.  du kan læse mere her og på Gadusn.dk. Tilmelding til konkurrencen sker på Gadusn.dk. Linket til siden hedder:
http://gadusn.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=100&Itemid=117

5 December

Havnen udlovede et årskort til den trailerbåd, der kom med de bedste forslag til det nye slæbested og broerne, dette for at få bruger indragelse med et formål at få lavet det bedste af det bedeste. Poul-Erik Hagemann kom med mange gode konstruktive forslag, som bliver indarbejdet i projektet og modtager som tak et årskort for slæbestedet.

5 December

Sejlklubbens hjemmeside ligger nu på Onsevig Havns hjemmeside, den udbyder der hostede sejlklubbens side har nedlagt denne service.

27 November

Nu er det sikkert at færdes på havnen igen, alle vejhullerne på havnen er lukket, Der er lagt astfalt i alle hullerne, vejudvidelsen bag beddingen er astfalteret. For at få det bedste resultat er det besluttet at den endelige astfaltering først vil blive udført i foråret.

 16 november

Entreprenør Troels Jørgensen har afsluttet sine arbejder på Onsevig Havn.

12 november

Onsevig Havn har fået endelig godkendelse om tilskud fra Fødevareministeriets pulje Attraktive levevilkår i landdistrikterne til projektet ” Projekt Økoturisme – Onsevig i fortid, nutid og fremtid”. Projektet blev godkendt og indstillet af LAG Lollands bestyrelse i maj måned.  Der er givet tilsagn om 50% af de samlede tilskudsberettiget udgifter dog max 631.425 kr. Det skal oplyses at LAG Lolland, Fødevareministeriet og EU har deltaget i finanseringen af projektet, egenfinanseringen af de andre 50% af finanseringen er tilvejebragt gennem tilskud fra A.P.Møller fonden og kassebeholdning.

7 november

Astfalteringen af havnen er påbegyndt, efter der er nyastfalteret vil der komme med et forbud om transport med tunge køretøjer på havnen indtil 1 april 2010, ved tunge køretøjer forstår traktorer, busser, blokvogne, kranvogne mv.

2 November

Onsevig Havn og Onsevig Sejlklub har fået tilskud fra Dansk Sejlunion til projekt ren bedding. Formålet med projektet er at informere om bundmalinger, samt opsamling af bundmaling fra havnens bedding således det ikke ender i havnebassinet. Havnen vil undgå at materialet fra fremtidige udgravninger ikke kan klappes i Langelandsbæltet med skal i depot.  

29 Oktober    

Den nye bedding er færdig, selv de største trailerbåde kan nu søsættes, bred t slæbested/rampe og vejbanen er udvidet bagved således at det er lettere at komme til/fra med bilen. Der er ved at blive etableret forbedrede parkeringsforhold og broer på siderne af beddingen ialt en investering på ca. 450.000 kr.

31 August

loa_logo_2004Onsevig Havn/Onsevig Sejlklub har modtaget et tilsagn om etableringstilskud på op til 114.000 kr. følgende nybyggeri indgår i projektet: Samlings/multihus der skal være både opbevaringssted for kajakker ( der kan fjernes samt opholdsrum for forskellige aktiviteter ), Sauna, Grill/bålhus, Anlæggelse af to petaungbaner, Opstilling af 2 shetlere

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.