Annoncering af Auktion på sejlbåd

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Lørdag 7. maj kl. 09.00 afholder Onsevig Havn aktion over sejlbåd stående på land på Onsevig havn, båden er af sandsynligvis af typen commandor 31. – båden går for højeste bud.

Båden har henstået på havnen i 1½ år uden vi har kunne få kontakt til ejeren, hvorfor båden bortakt aktioneres iht:

 

Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af
orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne

2.16 Efterladte, sunkne eller strandede fartøjer kan havnemyndigheden forlange flyttet inden for en af havnemyndigheden fastsat rimelig tid. Efterkommes et pålæg herom ikke, kan havnemyndigheden efter endnu en meddelt frist lade fartøjet fjerne og sælge for ejerens regning. Inden salget skal havnen så vidt muligt give ejeren besked. Provenuet fra et salg kan anvendes til hel eller delvis dækning af havnens omkostninger.

Såfremt en uafhængig vureringsmand har erklæret, at fartøjet er værdiløst, eller at dets værdi ikke overstiger de skønnede salgsomkostninger, kan havnemyndigheden skaffe fartøjet bort efter at have givet skriftlig meddelelse herom til ejeren. Såfremt ejeren eller dennes opholdssted er ukendt for havnemyndigheden, kan meddelelse i stedet gives ved opslag på fartøjet samt ved annoncering i et lokalt dagblad/ugeblad.

Uanset sådant salg eller bortskaffelse hæfter ejeren fortsat for fuld betaling af havnemyndighedens omkostninger.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.