Entries by Peter Dan Petersen

Opdateret deltagerliste

Listen er opdateret nu med angivelse af klub tilhørselsforhold, der er nu 77 både med 205 fiskere, bådene er hjemhørende på 55 forskellige postnumre. nedenfor en oversigt over klubmedlemskaber, bemærk der skal 3 teams for at kunne deltage i klub konkurrencen. Sjællands småbådsklub 15 Småbådsfiskerne Lolland-Falster 7 Fyns småbådsklub 4 Jysk småbådsklub 4 Nakskov sprotsfiskerforening 3 Næstvedbådene 2 Blands […]

Nyt fra Havnens bestyrelse

Generalforsamlingen blev holdt under stille og rolige forhold. Peter Dan valgte at træde ud og i stedet er blev vores supliant valg og indtræder nu i bestyrelsen. Ny supliant Finn Prip. Første prioriterede  projekter på havnen er uddybning  og brandtomten/nybygning. Der var kommet forslag til beddingsvogn om den kunne forberedes bedre til mindre skibe og […]

Indkaldelse generalforsamling i Onsevig havn

Støtteforeningen til bevarelse, vedligeholdelse og drift af Onsevig Havn indkalder herved til fællesspisning af skipperlabskovs (incl. øl/vand) tirsdag den 20. februar 2018 kl. 18.30 med efterfølgende ordinær generalforsamling kl. 19,00 i Onsevig Sejlklubs hus. Dagsorden i henhold til vedtægterne. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen under punkt 6: ”Indkomne forslag”, skal være formanden i hænde senest 7 […]