Entries by Peter Dan Petersen

Nyt fra Havnens bestyrelse

Generalforsamlingen blev holdt under stille og rolige forhold. Peter Dan valgte at træde ud og i stedet er blev vores supliant valg og indtræder nu i bestyrelsen. Ny supliant Finn Prip. Første prioriterede  projekter på havnen er uddybning  og brandtomten/nybygning. Der var kommet forslag til beddingsvogn om den kunne forberedes bedre til mindre skibe og […]

Indkaldelse generalforsamling i Onsevig havn

Støtteforeningen til bevarelse, vedligeholdelse og drift af Onsevig Havn indkalder herved til fællesspisning af skipperlabskovs (incl. øl/vand) tirsdag den 20. februar 2018 kl. 18.30 med efterfølgende ordinær generalforsamling kl. 19,00 i Onsevig Sejlklubs hus. Dagsorden i henhold til vedtægterne. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen under punkt 6: ”Indkomne forslag”, skal være formanden i hænde senest 7 […]

Husk Nytårskur

Traditionen tro afholder Onsevig Sejlklub nytårskur lørdag 6. januar kl. 10.00 – første lørdag i det nye år. Sildemesteren byder på de dejligste kogte og røgede sild, præcis som klubbens medlemmer elsker dem

Nyt fra havnens bestyrelse

Orientering fra bestyrelsen.     Peter Dan Petersen har valgt at trække sig fra bestyrelsen. Vi takker ham for hans store arbejde.  Som suppleant indtræder Henrik Agner. Den store plads hvor algeforsøgene foregik vil til foråret blive afrettet og planeret ud efter aftale med havnen. Bestyrelsen arbejder på en plan med sanering af bygningsmassen på havnen som […]