Entries by Peter Dan Petersen

Indkaldelse generalforsamling i Onsevig havn

Støtteforeningen til bevarelse, vedligeholdelse og drift af Onsevig Havn indkalder herved til fællesspisning af skipperlabskovs (incl. øl/vand) tirsdag den 20. februar 2018 kl. 18.30 med efterfølgende ordinær generalforsamling kl. 19,00 i Onsevig Sejlklubs hus. Dagsorden i henhold til vedtægterne. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen under punkt 6: ”Indkomne forslag”, skal være formanden i hænde senest 7 […]

Husk Nytårskur

Traditionen tro afholder Onsevig Sejlklub nytårskur lørdag 6. januar kl. 10.00 – første lørdag i det nye år. Sildemesteren byder på de dejligste kogte og røgede sild, præcis som klubbens medlemmer elsker dem

Nyt fra havnens bestyrelse

Orientering fra bestyrelsen.     Peter Dan Petersen har valgt at trække sig fra bestyrelsen. Vi takker ham for hans store arbejde.  Som suppleant indtræder Henrik Agner. Den store plads hvor algeforsøgene foregik vil til foråret blive afrettet og planeret ud efter aftale med havnen. Bestyrelsen arbejder på en plan med sanering af bygningsmassen på havnen som […]

Afriggerfest

Indbydelse Til Afslutningsfest  Onsevig Sejlklub indbyder til afslutningsfest I Vindeby Forsamlingshus Lørdag d. 28 – 10 – 2017 – kl. 18.00  Menuen vil bestå af to slags kød, kartofler og salater.  Pris for dette 90.00 kr. pr. person, børn 30.00 kr.  Gratis for ”DM i Fladfisk” frivillige  Entre 40.00 kr. – børn gratis.  Øl – […]